مطالعات معارف حدیثی- هیات تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/9 | 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین ارجینی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد اسکندرلو                                                                                                      
دکتر ابوذر رجبی
integrate.maaref.ac.ir/ProfessorResume/۱۱۴۵                                                                                    
     
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی رستم نژاد                                                      
                               
               حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد سعدی                          
           دکتر محسن قاسم پور                             
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدهادی منصوری  

حجت الاسلام و المسلمین دکترعلی عبد الحسین عبد الله المظفر از کشور عراق
staff.uokufa.edu.iq/profile.html?alia.abdullah
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معارف حدیثی:
http://hadith.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب