مطالعات معارف حدیثی- درباره نشریه
نشریه مطالعات معارف حدیثی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/28 | 
عنوان نشریه: مطالعات معارف حدیثی
نوع نشریه: فصلنامه
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
دانشگاه معارف اسلامی
 مدیر مسئول: دکتر روح‌الله شاکری

سردبیر: دکتر محمدجواد اسکندرلو
دبیر تحریریه: دکتر محمد هادی منصوری
کارشناس فصلنامه: علی محمدی مجد
آدرس:
ایران - قم - ابتدای بلوار جمهوری اسلامی - بین کوچه ۴ و ۶ - پلاک ۷۲ - دانشگاه معارف اسلامی
کد پستی: ۳۷۱۵۵۵۵۵
صندوق پستی: ۳۷۱۵۵,۶۱۷۳
شماره مستقیم: ۳۲۱۱۰۵۶۵-
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات معارف حدیثی:
http://hadith.maaref.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب